Turkse fraudeur heeft vrij spel

De bestrijding van bijstandsfraude door Turkse Nederlanders is tegen een zware nederlaag aangelopen: een nieuwe en effectieve methode om fraude te bestrijden, is volgens de rechter discriminerend.

Source: Turkse fraudeur heeft vrij spel

“…door bureaus in te schakelen om uitsluitend vermogensonderzoek te doen op Turks grondgebied. Die methode geldt als snel en betrouwbaar, maar druist volgens de rechter in tegen het discriminatieverbod.”

In feite leidt die hele anti-discriminatiehype tot het grootste onrecht en een kapotte rechtsstaat. Vandaar dat we ook steeds beweren dat van binnenuit geen verandering meer mogelijk is. De zaak is vrijwel hermetisch dichtgetimmerd. Alleen van buitenaf kan dat bolwerk afgebroken worden… -DGZ-