Twijfels over de officiële versie…

Ook deze vrouw met jarenlange ervaring in het Israëlische leger spreekt haar verbazing uit over de gang van zaken en twijfelt aan de berichtgeving via de officiële media. Ze uit tevens haar twijfels over het feit dat leger en geheime diensten die aanval niet hadden zien aankomen. Volgens haar wisten ze het, maar bleven om welke reden dan ook inactief… -DGZ-