UFO Documentary & Paul Hellyer talks 9 11, the banking cartel, global warming, and Roswell

De voormalige Canadese Minister van Defensie Paul Hellyer doet een boekje open. Hierin weer de verwijzing naar de “Council on Foreign Afairs” en de na de tweede wereldoorlog genomen maatregelen die de versnelling in de richting van een nieuwe orde moest bewerkstelligen… -DGZ-