’Alles moet nu snel op slot’

Source: Uitslag Stelling: ’Alles moet nu snel op slot’ | Wat U Zegt | Telegraaf.nl

Uiteindelijk worden de feiten verzwegen en is er geen enkele reden om de bevolking wereldwijd dermate te beliegen en te provoceren. Daaraan is te herkennen dat het het regime niet om volksgezondheid te doen is. Corona is een relatief onschuldige aandoening, waarvan tussen de 99 en 100% gewoon geneest. Via angstpropaganda en horror-verhalen wordt het hele zaakje kunstmatig opgeklopt tot een vermeend gevaarlijke pandemie. Gelet ook op het feit dat men geen enkele waarde hecht aan opgetreden bijwerking en doden die het directe gevolg zijn van vaccinaties én andere reeds op de markt zijnde geneesmiddelen, is herkenbaar dat andere beweegredenen een rol spelen: gehoorzamen en strikt opvolgen wat je verteld wordt te doen. Prikken, toegangspaspoort en QR-code is waar het ze blijkbaar om te doen is. 

We weten natuurlijk ook niet of het hier vaker genoemde scenario, waarin onder meer sprake is van algemene vaccinatieplicht en in een later stadium (fase 6) gedeeltelijke onteigening zou gaan plaatsvinden, klopt. Het kan net zo goed ook behoren tot de categorie desinformatie, teneinde de bevolking nog meer te verwarren en op het verkeerde been te zetten. Tot nu toe echter lijkt men de leidraad te volgen en kan het geen kwaad om rekening te houden met de daarin genoemde “veranderingen” en eventueel weer voorbereidingen te treffen, voor zover mogelijk.

Uiteindelijk zal naar onze mening wel blijken dat alles draait om het einde van het globaal ingevoerde geldsysteem. Het is mogelijk dat het lot daarvan tegen 2025 of eerder bezegeld gaat worden, met alle gevolgen van dien… inclusief onteigeningen en andere dwangmaatregelen en gevolgen waar we al vaker voor waarschuwden… -DGZ-