Uitslag Stelling: Fietser is overbeschermd

„Fietsers tarten alle regels en bij een ongeluk hebben ze altijd gelijk. Al komen ze append van links en rijden ze tegen jou aan. Als je er wat van zegt krijg je een middelvinger!”, zo verwoordt iemand de frustratie van 90 procent van de stellingdeelnemers.

Source: Uitslag Stelling: Fietser is overbeschermd

Overbevolking heeft nou eenmaal gevolgen voor leefbaarheid, controle, handhaving en sanctionering. Het betreft natuurlijk niet alleen fietsers en verkeer. Het betreft alle geledingen van de samenleving waarvan men vindt dat de vermeend zwakkere deelnemers onder welke voorwendsels dan ook, en met alle middelen, beschermd, ontzien en bevoordeeld moeten worden. De huidige kunstorde is de voedingsbodem waaraan de huidige overheden en instanties hun bestaansrecht, hun inkomen, hun profijt, hun werkgelegenheid en hun macht en invloed ontlenen, en die zullen ze vrijwillig daarom ook niet afbreken, maar steeds verder proberen uit te breiden. Vooral geen terugkeer naar een vorm van de natuurlijke orde. In dat geval zijn ze namelijk allemaal overbodig… -DGZ-