Undercover journalist AZC: Migranten zijn hier enkel voor ‘Dawa’, de stille verovering van Europa

Source: Undercover journalist AZC: Migranten zijn hier enkel voor ‘Dawa’, de stille verovering van Europa

“Dat is de ‘Dawa’, de infiltratie van moslims in scholen, de politiek en de samenleving, met de bedoeling deze stapsgewijs te onderwerpen aan de islam. Dat begint onder andere met hoofddoekjes, steeds meer moskeeën (compleet met jihadpreken, zoals onlangs in Hoorn(3)) en speciale gebedsruimten, aparte en/of gescheiden zwemuren, halal kantines en klaslokalen, etc. Inmiddels is het grootste deel van West Europa, ook Nederland, in de volgende fase beland, waarin kritiek op de islam en de islamisering geleidelijk wordt gecriminaliseerd als ‘islamofobie’. Hierna komen de eerste regels en wetten waarmee ook niet-moslims hun leven verplicht moeten ‘aanpassen’ aan de islam.”

Dat vrijwel geen enkele moslim van plan is om te integreren lijkt overduidelijk. Alle ingrediënten voor het afslachten van de westerse samenleving zijn inmiddels aanwezig. Het is en wordt allemaal mogelijk gemaakt door onze eigen bestuurders… -DGZ-