Unthinkable!

Miles Franklin sponsored this article by Gary Christenson. The opinions are his. Sometimes we must consider the unthinkable. Official US national debt is $21.6 trillion. Unfunded liabilities are fi…

Source: Unthinkable!

“The unthinkable scenario is this: Default now, default later or hyper-inflate later!…The Federal Reserve and politicians will blame anyone and everyone, except themselves, for the devastation, loss of life, imploded economy, market crashes, collapsed pension funds and coast-to-coast misery.”

Elke aanbieder van produkten en diensten preekt graag voor eigen parochie. Desalniettemin is het van belang om te weten dat we ons in de eindfase bevinden. Hoeveel weken, maanden of jaren men het nog laat duren voordat er een eind aan gemaakt wordt, weten we niet… -DGZ-