US Debt Hits A Record $34.001 Trillion

Source: US Debt Hits A Record $34.001 Trillion | ZeroHedge

“US Interest expense ~$1.1 trillion as of today. That’s $250BN more than the Defense Budget; $250BN more than spending on Medicare, $200BN more than spending on health, and will surpass the $1.35 trillion spending on Social Security this year, becoming the single biggest outlay…

Schulden, schulden, schulden… Alleen al de te betalen rente op leningen zijn hoger dan de uitgaven voor het hele militaire budget van de VS.

Alleen de rente… de hoofdsom wordt door geen enkel land terugbetaald. Dat is het volksbedrog, waar niemand over mag praten. Het zijn namelijk de bedragen die het wereldwijd actieve geldregime aan de lopende band misbruikt voor de wereldhervorming zoals die “elite” dat steeds voor ogen had, WETENDE dat er een eind komt aan HUN eigen geldsysteem, maar de met dat nepgeld gefinancierde (gekochte) hervormingen blijven bestaan… 

Tegen die tijd moeten dus de noodzakelijke verwoestende maatregelen zoals de massa-import van “arbeidsmigranten” getroffen zijn. De volksvijandige wetgeving voor de komende cyclus, die ook weer in het belang van het geldregime dient te functioneren, voorbereid en in kannen en kruiken zijn. Ook dat geldt weer voor alle (westerse) landen en hun regeringen, die dat regime-beleid in hun landen dienen uit te voeren en zodoende dus zeker niet het volksbelang dienen…

Bewust, willens en wetens, met voorbedachten rade … en daarom mag u dit beslist niet weten. Media en personen die dergelijke zaken aan de orde stellen, worden graag door het regime tegengewerkt, gecensureerd, gecriminaliseerd, gedemoniseerd en het liefst verboden… 

Met dat fake-geld is de natuurlijke orde ondergeschoffeld, maar HUN surrogaat-orde ontstaan, verder uitgebreid en tot vandaag in stand gehouden. Met dat geld is alles en iedereen gekocht en omgekocht, ook de burgers die wanneer ze niet werken, toch uitkeringen, subsidies, toeslagen, tegemoetkomingen en compensaties krijgen. Iedereen is tevreden, niemand stelt vragen en bijna niemand protesteert. Achteloos strooien overheden met geleend ongedekt(!) geld dat ze toch niet terug gaan betalen… Merkt de burger toch niet…

Het is ons tientallen jaren “aangeleerd” dat dit de nieuwe door iedereen ongevraagd te accepteren socialistische kunstnormen zouden moeten zijn. Het wordt alleen moeilijk te financieren als andermans geld opraakt, maar dan begint dan ook de afleidende en vernietigende afbraak- en oorlogsfase als voorbereiding op een nieuwe cyclus. Ondertussen blijft de massa de staats- en regime propaganda geloven en hun “leiders” aanbidden, maar lacht wel om onze voorouders die in de Germaanse Goden Wodan en Donar geloofden… -DGZ-