US-Republikaner und Migrantenkinder: Eine Frage des Gewissens

Die Krise um Migrantenkinder im Süden der USA spitzt sich zu: Jetzt wollen selbst entsetzte Republikaner die Familientrennungen an der Grenze zu Mexiko beenden. Doch Präsident Trump gibt sich kompromisslos.

Source: US-Republikaner und Migrantenkinder: Eine Frage des Gewissens

Kinderen van (illegale) binnenkomers worden gescheiden van hun ouders. Meteen wordt er een beroep gedaan op het geweten. Het zijn nou juist die vermeende rechten van allerlei groepen mensen, die ertoe leiden dat de meest waanzinnige maatregelen gerealiseerd kunnen worden, die uiteindelijk nadelig uitpakken voor de oorspronkelijke belastingbetalers en bewoners. Door simpelweg een beroep te doen op in dit geval “de rechten van het kind”, is er geen verdediging meer mogelijk. Niet te voorspellen is of deze maatregel in de VS kan worden doorgezet. Het geeft wel aan dat men van plan is om uit een ander vaatje te gaan tappen: het ongedaan maken van eerdere afspraken en vastleggingen, en dan zijn we weer bij af met betrekking tot het ongedaan maken van eerdere “verworvenheden”… -DGZ-