Utrecht: werk statushouders loont onvoldoende

Source: Utrecht: werk statushouders loont onvoldoende | Binnenland | Telegraaf.nl

Vaak zijn er verschillende oorzaken, zoals ziekte, gebrek aan kinderopvang en slechte arbeidsomstandigheden. „Er kan daardoor niet gesteld worden dat het toegewezen krijgen van een woning waar huur over voldaan moet worden, de oorzaak is van het beëindigen van een dienstverband.”

Loopt het spaak, moet men alle zeilen bijzetten om er weer een draai aan te geven. Uit de aan de haren erbij gesleepte argumenten moet dan weer blijken dat de nuttelozen geen enkele blaam zou treffen en volksbedrog door de “democratische” volksverraders uitgesloten lijkt… -DGZ-