Valse beschuldigingen en vrij spel voor bepaalde daders kenmerken morele failliet Westen

Source: Valse beschuldigingen en vrij spel voor bepaalde daders kenmerken morele failliet Westen

Na tientallen jaren onopvallende aanhoudende systematische verloedering valt het morele faillissement al niet meer op. De verschillende soorten “moraal” worden te pas en te onpas steeds zodanig geconstrueerd dat ze altijd wel ergens van pas komen waar dat het meest gewenst is. Dat het hier bedoelde faillissement door een groot gedeelte van de bevolking nog niet eens onderkend of waargenomen wordt doet daar niets aan af… -DGZ-