Van het gas af gaan pakt honderden euro’s duurder uit: ’Dat was niet beloofd’

Source: Van het gas af gaan pakt honderden euro’s duurder uit: ’Dat was niet beloofd’ | Geld | Telegraaf.nl

“Dat was niet beloofd”… 

Een overheid belooft burgers nooit iets, ze vertelt de massa alleen maar heel veel dingen… Ze sluit daarom ook geen contracten af met het volk en legt afspraken nooit schriftelijk vast. Voor “volk” gelden steeds wetten, richtljnen, voorschriften die voortdurend vrijheden verder beknotten. 

Het maken van harde vast te leggen afspraken is voorbehouden aan “belangrijke partners”: de Angelsaksen, de oorlogspartner, de WHO, de VN, de NAVO, het WEF, de EU, NGO’s… Kortom al die entiteiten die deel uitmaken van het globale regime of functioneren in het belang daarvan… -DGZ-