Veel meer drugs in verkeer dan verwacht

De nieuwe drugstest in het verkeer levert veel meer betrapte weggebruikers op dan was verwacht. De politie haalt zoveel bestuurders van de weg die hebben gesnoven, geslikt of gespoten dat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) het werk niet meer aan kan.

Source: Veel meer drugs in verkeer dan verwacht

Iedereen een rijbewijs, een auto en allemaal de weg op. Aan die inkomstenbron voor de overheid tornt niemand. Het oeverloze gezwets over controles, pakkans en rijverboden kun je net zo goed vergeten. De “maatregelen” die telkens met veel tamtam aangekondigd worden, zijn druppels op de gloeiende plaat, lossen nooit iets op en leiden hooguit tot nog meer bureaucratie… -DGZ-