Veel mensen met langdurige covid volledig arbeidsongeschikt

Source: Veel mensen met langdurige covid volledig arbeidsongeschikt | Geld | Telegraaf.nl

Via het verzinnen van een “sudden invented syndrom syndrom” en “long-covid”, dat via het toekennen van de classificatie “volledige arbeidsongeschiktheid” flink opgewaardeerd wordt tot ophefcategorie 1, is het mogelijk geworden de aandacht af te leiden van de dramatische en soms dodelijke gevolgen van vaccinatie.

Al die mensen die het betreft zijn namelijk meervoudig gevaccineerd en de negatieve gevolgen daarvan worden nu verschoven naar een uitgevonden syndroom en “long covid”, en zo heeft het regime weer een probleem “opgelost”. Verzin maar weer een zondebok en geef vooral iets de schuld, maar leg vooral geen verband met vaccinaties. Iedereen die daar alleen al een vraag over durft te stellen, wordt gebrandmerkt, genegeerd of ontslagen… -DGZ-