Bewust onbenut arbeidspotentieel…

Er is in Nederland meer dan genoeg arbeidspotentieel. We stelden dat hier eerder vast

Men heeft echter misleidende vergrijzing als vermeende oorzaak voor import van migranten die geen arbeidsmigranten zijn, nodig. Via de propaganda-kanalen worden telkens de begrippen “vergrijzing” en “arbeids-migratie” met elkaar in verbinding gebracht. Het zijn echter wederom valse argumenten om de vernietigende doelstelling van het geldregime te kunnen bereiken. Alleen zo kan het volk de massa-immigratie worden verklaard en door de strot gewurgd worden, en we weten dat de massa van alles wijsgemaakt kan worden

Uit het feit dat men bewust NIET ingrijpt en het wel degelijk in ruime mate aanwezige arbeidspotentieel opzettelijk NIET gebruikt, blijkt dat het een gewilde ontwikkeling is. Het westen moet in het kader van het door onze “bestuurders” gevoerde afbraakbeleid overspoeld worden met migranten. Afbraak en vernietiging van de reguliere orde is immers het doel… -DGZ-