Veel uitkeringsgerechtigden krijgen ggz-hulp|Binnenland| Telegraaf.nl

Bijna een derde (30,8 procent) van alle mensen met een uitkering (exclusief AOW) ontvangt psychische zorg. Dat is drie keer zoveel als bij werkenden, blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Gemeenten, ggz en uitkeringsinstantie UWV gaan samenwerken om dit percentage omlaag te brengen.

Bron: Veel uitkeringsgerechtigden krijgen ggz-hulp|Binnenland| Telegraaf.nl

“Gelukkig” zijn dergelijke regelingen gebaseerd op verplichte solidariteit. In het andere geval zouden ettelijke premies, afdrachten en heffingen flink omlaag kunnen… -DGZ-