Veiligheid rond Joodse instellingen in Nederland opgeschroefd: ’Je went eraan dat er iets kan gebeuren’

Source: Veiligheid rond Joodse instellingen in Nederland opgeschroefd: ’Je went eraan dat er iets kan gebeuren’ | Binnenland | Telegraaf.nl

Ze hebben het er maar weer druk mee, met hun naar Europa geïmporteerde verdeeldheid. Iedereen die uit is op het handhaven van de orde, voert geen beleid waarmee het tegenovergestelde bereikt wordt.

Uit het feit dat het regime precies dat niet doet blijkt, dat de orde opzettelijk word ondermijnd en men bewust afbraakbeleid voert. Het probleem is weer eens zelf gecreëerd, niet op te lossen en de geldende orde is naar wens ondermijnd. Niet voor niets zijn er al veel eerder waarschuwingen genoeg geuit ten aanzien van de ware bedoelingen van de islam.

We hebben dus mensen nodig die wél in het belang van de oorspronkelijke eigen bevolking kunnen, willen en mogen regeren… -DGZ-