Verander de wetgeving. Geef mensen zelfverdedigingswapens. – De Nieuwe Realist

Door gastauteur Bart Brands Op 18-12-2017 heb ik als raadslid in de gemeente Den Haag een set schriftelijke vragen gesteld over het bezit van pepperspray en ploertendoders door burgers[1]. Uiteraard begrijp ik dat ik mij op bijzonder glad ijs begeef om deze zeer gepolitiseerde discussie aan te zwengelen maar als Security Expert kan ik niet […]

Source: Verander de wetgeving. Geef mensen zelfverdedigingswapens. – De Nieuwe Realist

“Het liefst voer ik de discussie namelijk op basis van feiten, en de feiten zijn helder… Daarnaast vind ik het ook heel erg vreemd om de crimineel als uitgangspunt te nemen en om bewust een vorm van hulpeloosheid te creëren in de hoop dat criminelen iets minder crimineel zullen doen.”

Beschouw het ook als een feit, dat de huidige trend niet van binnenuit veranderd (kan) worden, zonder de bron van het kwaad met wortel en al uit te roeien. Door steeds meer agressieve personen, die in feite niets in deze samenleving te zoeken hebben, tot “verward persoon” te verklaren, worden de rechten van de burger verder uitgehold. Discussiëren is zinloos, er komt geen wetswijziging… -DGZ-