Verdubbeling straf op haatzaaien | Binnenland | Telegraaf.nl

Bron: Verdubbeling straf op haatzaaien | Binnenland | Telegraaf.nl

“het aanzetten tot haat en discriminatie van mensen om ras, geloof of seksuele voorkeur” is ook nergens voor nodig zodra je in de gaten hebt dat het beleid erop gericht is om onder meer bedoelde groepen met man en macht gelijk te stellen met, laten we zeggen “oorspronkelijke Nederlanders”. Zonder een woord erover vuil te hoeven maken is negeren een betere en veiliger oplossing. De aanstichters en organisatoren als de ware schuldigen van die verplichte tolerantie zitten elders en hogerop… -DGZ-