‘Verhoging AOW-leeftijd onrealistisch’|DFT| Telegraaf.nl

Veel werkgevers en werknemers in het midden- en kleinbedrijf vinden de verhoging van de AOW-leeftijd maar niks.

Bron: ‘Verhoging AOW-leeftijd onrealistisch’|DFT| Telegraaf.nl

“Werkgevers vinden vooral dat de stijging te hard gaat en ze missen een regeling voor werknemers met een zwaar beroep.”

Er dreigen weer nieuwe banen voor de aansturing van een nieuwe werkgroep, terwijl het allemaal niet zo moeilijk is om “zwaar beroep” nader te bepalen. Lopen, staan, bukken, klimmen, slepen en geen stoel in de buurt. Fysiek belastende werkzaamheden dus. Bovendien zijn er talloze functiebeschrijvingen in alle bedrijfstakken waaruit blijkt welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Het betreft vaak werkzaamheden op de laagst betaalde niveau’s die in de praktijk alleen maar te vervullen zijn via uitzendbureau’s. De hoger betaalde leidinggevenden met deels administratieve taken horen hier over het algemeen dus niet bij. Ondanks alle “gelijkheid” die men de laatste jaren zo krampachtig en met alle geweld erdoor probeerde te drukken, blijkt dat “zware beroepen” bijna uitsluitend door mannen worden uitgeoefend. Dat wordt dus op basis van dat laatste feit weer een hele klus… -DGZ-