Verhuurverbod nieuwe koopwoning

De gemeente Amsterdam wil een verhuurverbod instellen voor nieuwe koopwoningen. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat nieuwe koopwoningen worden opgekocht door beleggers en daarna voor veel geld worden verhuurd.

Source: Verhuurverbod nieuwe koopwoning

“Daarmee wil de gemeente voorkomen dat nieuwe koopwoningen worden opgekocht door beleggers en daarna voor veel geld worden verhuurd.”

Ook dit artikel sluit aan bij het voorgaande commentaar. Men doelt op een bepaalde groep, maar treft vervolgens maatregelen die iedereen (be)treffen… -DGZ-