Verkrachter moest en zou verblijfsvergunning behouden

De rechtbank in Amsterdam heeft een 38-jarige Afghaanse asielzoeker die in 2016 een licht verstandelijk beperkt meisje van 18 verkrachtte, veroordeeld tot een mildere straf om te voorkomen dat hij zijn verblijfsvergunning kwijtraakt.

Source: Verkrachter moest en zou verblijfsvergunning behouden

De praktijken zoals die al geruime tijd in Duitsland plaatsvinden, nu ook op Nederlandse bodem (tenminste, voor zover we er kennis van kunnen nemen). Het meten met twee maten en daarmee gelijktijdig toegeven dat er geen gelijkheid, in dit geval rechtsgelijkheid, meer is. Mede daarom onze stelling in Wat eraan komt… (vervolg): “Die moesten naar binnen gehaald worden en binnen Europa en de VS blijven. Dat is dan ook de reden waarom ze er niet of nauwelijks uit gegooid, en zelfs ontzien en beschermd worden.” De valse argumenten die er aan de haren bijgesleept worden, dienen slechts als dekmantel en mogen eigenlijk helemaal geen gewicht hebben. Toch worden ze niets en niemand ontziend in de strijd gegooid. Dat zelfs de rechtsorde onder meer hierdoor volledig onderuit gehaald wordt, interesseert de machthebbers niet. Niet voor niets gaan we daarom uit van het wegvagen van álle huidige structuren. Er is geen andere oplossing… -DGZ-