Vermorzeld door het boetesysteem: honderdduizenden dupe rigide incassosysteem

Source: Vermorzeld door het boetesysteem: honderdduizenden dupe rigide incassosysteem | Binnenland | Telegraaf.nl

“We kennen de postcodes van alle niet-gevaccineerden”, zei ooit eens iemand…

Ze weten waar je woont, waar je werkt, ze kennen je bankrekeningnummer en het saldo, ze weten hoeveel je verdient, ze weten hoeveel schulden je hebt en bij wie, ze weten wat je bezit, ze weten welke diploma’s je hebt en welke opleiding je genoten hebt, ze kennen je medisch status en of je gevaccineerd bent tegen regime-ziektes, ze kennen je telefoon- en internet-abonnement, ze weten of je samenwoont, ze kennen je auto en kenteken… en misschien nog wel veel meer als het de massa betreft die door het boetesysteem vermorzeld wordt…

Blijkbaar hebben ze er geen behoefte aan om de steeds groter worden minderheid criminelen ook zo te vermorzelen. Daar weten ze niets van; daar willen ze geen vat op hebben. Die hebben ze blijkbaar nodig… -DGZ-