Verstoß gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz wird nicht geahndet?

 “Achtung: Nur für ANERKANNTE FLÜCHTLINGE, keine EU-Bürger oder Drittstaatler oder Deutsche.”

Een vacaturemelding van de Duitse “Agentur für Arbeit” voor werkzaamheden bij DHL, waarin uitdrukkelijk vermeld wordt dat alleen statushouders in aanmerking komen en geen anderen. Duitsers en andere (niet) EU-burgers worden uitdrukkelijk uitgesloten. Steeds vaker blijkt dat men ons onomwonden in kennis stelt van de bedoelingen: zonder directe discriminatie is de omvorming van deze samenleving niet snel genoeg te realiseren. Kennis, vaardigheden, werkervaring en diploma’s spelen al langer steeds minder een rol, de gevolgde ideologie des te meer. Via kunstmatige dwang probeert men steeds verder verwijderd te raken van de principes van een natuurlijke orde die onder meer voorschrijft dat de geleverde prestatie telt, en niet welke functie men bekleedt, onafhankelijk van geslacht, leeftijd, afkomst of achtergrond. Een knettergekke maatschappij die de wereld op zijn kop zet moet dan ook maar leven met mensen die dergelijke wanverhoudingen niet pikken, bewust uit het hamsterrad stappen en ervoor zorgen dat ze zo min mogelijk presteren en belasting betalen, die veelal ook nog eens misbruikt wordt om valse ideologieën nog beter te kunnen implanteren… -DGZ-