Verstoß gegen EU-Recht: Kindergeld für im Ausland lebende Kinder darf nicht angepasst werden

Darf die Höhe von Kindergeld-Zahlungen an die Lebenshaltungskosten des Landes angepasst werden, in dem das Kind lebt? Österreich findet Ja und sieht das mit EU-Recht vereinbar. Auch in Deutschland gibt es Zustimmung. Aus der EU-Kommission kommt aber Widerspruch.

Source: Verstoß gegen EU-Recht: Kindergeld für im Ausland lebende Kinder darf nicht angepasst werden

Kinderbijslag voor in het buitenland levende kinderen. Hoe verzinnen ze het. Uit alleen al dat feit blijkt de criminele en volksvijandige energie waarover de regerende kliek ongestraft mag beschikken. Ook al zou men proberen die praktijken te stoppen, de EU gooit roet in het eten. Hieruit blijkt weer, dat alleen een gedwongen voor iedereen geldende volledige stopzetting van dergelijke betalingen, uitkeringen, toeslagen en tegemoetkomingen soelaas kan bieden, die alleen te bereiken is via het waardeloos maken van het huidige geld, waarmee dan gelijktijdig de rol van de socialistische geldverdelers is uitgespeeld… -DGZ-