VERZWEIFLUNGSAKT: IWF WILL BARGELD ENTWERTEN

Source: VERZWEIFLUNGSAKT: IWF WILL BARGELD ENTWERTEN

Een IMF-voorstel om contant geld minder waard te laten worden via de invoering van een wisselkoers tussen giraal en contant geld. Uit wanhoop het installeren van twee soorten geld. In de laatste alinea de conclusie dat het wereldwijd ingevoerde fiageld-systeem met de nodige problemen kampt.

In feite is er bij elke loonbetaling al sprake van volledige onteigening. Loon wordt niet aan de werknemer uitbetaald maar verplicht overgemaakt naar een bankrekening en de beheerder/eigenaar is dan de bank. Vanaf dat moment is het geld niet meer van u!

De werknemer moet dan de bank vragen of hij “zijn geld” mag opnemen… -DGZ-