Vijftigplussers: ook bekend maakt onbemind

Leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt lijkt hardnekkiger dan werd aangenomen.

Source: Vijftigplussers: ook bekend maakt onbemind

Kenmerkend voor de huidige situatie die men bewust en kunstmatig creëerde. De enorme kracht en tekortkomingen van deze cosmetische ingrepen komen met de regelmaat van de klok bovendrijven. Het lijkt allemaal zo rustig, opgeruimd, netjes en te voldoen aan de ideologische denkbeelden van het regime. Bepaalde delen van de samenleving die niet volledig aan banden gelegd zijn of kunnen worden, waaronder werkgevers, laten zien dat delen van de  natuurlijke orde niet helemaal weg te vagen zijn. Voor het leveren van een prestatie in het bedrijfsleven worden bij voorkeur mensen gezocht en uitgezocht waarvan men verwacht dat zij de opgedragen taken ook aankunnen en kunnen uitvoeren. Ouderen en andere groepen die tegenwoordig al niet meer benoemd mogen worden, passen niet in dat beeld. Bovendien hebben ouderen een veel realistischer kijk op de huidige kunstmatige moderne nieuwe wereld en passen zij alleen al op basis daarvan niet meer in het personeelsbestand. Zij hebben namelijk veelal het (morele) verval van de laatste 30 of 40 jaar, dat ons desondanks als “succes”, “vooruitgang” en “meer welvaart” verkocht wordt, moeten meemaken en de negatieve gevolgen daarvan ten dele zelfs aan den lijve ondervonden… -DGZ-