Vlam in de pan in Chemnitz na dubbele moord op Duitsers door Afrikaanse migranten

Source: Vlam in de pan in Chemnitz na dubbele moord op Duitsers door Afrikaanse migranten

“Commentatoren vragen zich af wat burgers dan wel moeten doen, omdat de Duitse justitie die rechtstaat voor de eigen autochtone inwoners al jaren niet meer in stand houdt, en zelfs meehelpt aan de afbraak daarvan.”

Simpel. Via het bewust binnenhalen van economische vluchtelingen en criminelen uit alle uithoeken van de wereld en de onwillige houding van de onvaardig gemaakte eigenlijke ordehandhavers (politie en leger) is het recht en daarmee de rechtsorde buiten werking gesteld. ZODOENDE IS HET RECHT VAN DE PERSOONLIJKE EN GEORGANISEERDE VERDEDIGING AUTOMATISCH OVERGEGAAN IN HANDEN VAN BURGERWACHTEN EN ELKE RECHTGEAARDE BURGER IN DIE LANDEN. Naar onze mening heeft elke burger in een dergelijke situatie het recht om verzet te organiseren en eraan deel te nemen. De bedoeling van de verantwoordelijke en criminele organisatoren van die volksverhuizing was een andere: het opzettelijk verzwakken van Europa en dan met name Duitsland, teneinde hun ideale wereldregering bestaande uit economisch min of meer gelijk sterke eenheden, (gemakkelijker) te kunnen implementeren. Dit plan faalt. Een omwenteling via afbraak komt er, maar niet zoals de wereldcriminelen dat gepland hadden… -DGZ-