Volken willen hun landen terug: EU versnelt met aanval op Hongarije eigen ondergang

Source: Volken willen hun landen terug: EU versnelt met aanval op Hongarije eigen ondergang

“De Europeanen hebben nooit een stem gehad in het opzetten van het monstrueuze bureaucratische systeem in Brussel, dat zich bemoeit met zelfs de kleinste en futielste nationale wetten en gebruiken. De Europese burgers werd eveneens niets gevraagd toen hun nationale munten werden ingeruild voor de euro, noch over de honderden miljarden euro’s kostende welvaartsverplaatsing van Noord naar Zuid.”

Om dergelijke doelen te kunnen bereiken kan er geen democratisch beleid gevoerd worden, maar moet het verborgen dictatorisch zijn, waarbij de niet echte en dus schijndemocratie slechts als dekmantel dient om plutocraten in het zadel te houden. De bevolking wordt misleid en omgekocht via op den duur onbetaalbare sociale regelingen, toezeggingen en vooral ideologieën die niet houdbaar zijn, maar met alle geweld en onder valse voorwendsels geïntroduceerd werden.

Terugblikkend kunnen we spreken van een sprinkhanenplaag, die telkens door dezelfde machtige groep van personen in nauwe samenwerking met het Vaticaan werd veroorzaakt en uitsluitend hun financiële belangen diende. Het spoor van vernieling loopt van Venetië (1100 tot 1400), Portugal, Spanje via Holland naar Engeland en de Verenigde Staten van Amerika. Elkaar opvolgend waren deze landen machtig en rijk, en na het vertrek van de sprinkhanen mocht men dan terugzakken naar de meekwakkelende middenmoot of daaronder.

Het kenmerk en doel van de toen al actieve financiers was het omwisselen van geld. Het overgewaardeerde en aan ontwaarding onderhevige (fiat)geld ging en gaat naar de massa, het ondergewaardeerde (goud en zilver) ging en gaat naar de sprinkhanen… -DGZ-