Volksverraad in opdracht van het regime…

Dit is verraad aan het eigen volk, maar het past in onze regelmatige epistels over een wereld die bewust volledig op zijn kop is gezet (en waar we om die reden zo min mogelijk aan willen meewerken). Het supra-nationale regime wil ons een wereldbeeld opdissen dat volledig tegenstrijdig is aan de logische orde. Uiteraard weten de verantwoordelijke bestuurders dat er sprake is van verraad. Zij hebben de taak om de belangen van het regime te dienen en niet het volksbelang. De valse argumenten die ons via de (volksoorlogs)propaganda om de oren gegooid worden, blijken nog steeds te werken bij de volledig geïndoctrineerde, gedegenereerde en gehersenspoelde klomp volk… -DGZ-