Volksvijanden zover het oog reikt…

Volksvijandig beleid loopt als een rode draad door ÁLLE westerse landen. Overal staan de seinen op volksbedrog en volkverraad. Overal heult men met de vijand. Het is globaal afbraakbeleid in de “rijke” landen waar de natuurlijke en logische sociale- en de rechtsorde worden ondermijnd… -DGZ-