Voltallig personeel school ziek om slechte directeur

Het voltallige personeel van een Belgische school heeft zich uit protest tegen de benoeming van een nieuwe directeur ziekgemeld.

Source: Voltallig personeel school ziek om slechte directeur

“Ziek melden” terwijl men niet ziek is. Ook dat behoort tot de nieuwe norm in Europa en wordt nauwelijks nog gecontroleerd of heeft geen gevolgen meer. De sterke indruk ontstaat dat iedereen maar doet wat hem of haar het beste uitkomt. Verdergaande verloedering is het gevolg. Dat de oorzaak een andere is, doet niet ter zake. Ook die neemt men niet weg door de rechtspositie van bepaalde personen nauwelijks te willen of kunnen aanpassen… -DGZ-