Voortzetting van een gecoördineerd vernietigende koers…

Weer een indicatie dat massa-immigratie gewild en bewust wordt gestimuleerd en uitgevoerd om de verzorgingsstaat, de rechtsorde en de sociale orde in onder meer West-Europa te vernietigen. Het is nog niet gek genoeg op straat en daarom worden er nog geen kritische vragen gesteld… -DGZ-