Vrijheid lonkt voor ’copkiller’

Een Albanese moordenaar die in Nederland vastzit, dreigt zijn straf te ontlopen en hier op straat te worden gezet. De advocaat van de man die in de Albanese hoofdstad Tirana een politiebaas liquideerde, heeft zijn uitlevering met succes aangevochten.

Source: Vrijheid lonkt voor ’copkiller’

“Het Haagse hof deelt de mening van de advocaat van ’copkiller’ Frroku dat uitlevering van de moordenaar in strijd is met artikel drie van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.”

Via de “Rechten van de Mens” is blijkbaar heel wat onzin uit te halen. Legio mogelijkheden om heel creatief bezig te zijn en alleen die interpretatie eruit te pikken die het meest voordelig uitpakt… -DGZ-