Vroeger een roeping, nu een deeltijdbaan

Source: Vroeger een roeping, nu een deeltijdbaan | Columns | Telegraaf.nl

We besteedden regelmatig aandacht aan “the great distortion” sinds de jaren zeventig, die natuurlijk zo niet genoemd mag worden en die onder meer leidde tot een enorme loondrukkingsgolf…

Men wist al veel eerder dat een éénverdiener-samenleving de duur van HUN geldsyteem, dat naast schulden onder meer gebaseerd is op economische groei, aanmerkelijk zou verkorten. Dát was destijds de reden om een consumptieturbo in te bouwen via de tweeverdiener-maatschappij met de daarbij behorende peperdure kinderopvang, een niet minder duur toeslagensysteem én de mogelijkheid om werken in deeltijd zo breed mogelijk in te voeren. Iedereen moest de mogelijkheid krijgen om aan het werk te gaan en carrière te maken… met alle nadelige gevolgen van dien

Ze willen, mogen en kúnnen het zelfs niet oplossen. Deze ingevoerde onevenwichtigheden en verstoringen maakten en maken deel uit van hun plan dat essentieel was en nog steeds is, voor het langer in stand houden van HUN geldsysteem. Iedereen die denkt dat het strooien met geld eeuwig zal doorgaan, zal van een koude kermis thuiskomen. HUN systeem is niet duurzaam en dus eindig… We bevinden ons in de jaren durende eindfase ervan en geleidelijk zullen steeds meer barsten en scheuren optreden… -DGZ-