‘VS stapt uit VN-Mensenrechtenraad’

Het land vindt de raad anti-Israëlisch. Het nieuws volgt bovendien op de kritiek die president Trump krijgt over het “inhumane” beleid aan de Mexicaanse grens.

Source: ‘VS stapt uit VN-Mensenrechtenraad’

Rechtsomkeert en “Rückabwicklung”. Dit is voor de aanhangers van de Nieuwe Wereld Orde en globalisten een gruwel van jewelste, en toch gebeurt het op dit moment in dit theater en voor ieders ogen. Dat wil zeggen voor degene die het wil zien, de rest kijkt TV… De een noemt het terecht, een ander onterecht en gevaarlijk. Wij noemen het een volgende logische stap die volgt op eerdere beslissingen van een machtig verbond dat opstaat tegen de huidige kunstorde, die na de tweede oorlog in versneld tempo geïnstalleerd werd. Het past allemaal in de grote veranderingen die op deze site aangekondigd werden en worden met het uiteindelijke doel: einde socialistische democratie -DGZ-