VVD: politiek geen rol asiel

Het moet afgelopen zijn met politieke bemoeienis over individuele asielzaken.

Source: VVD: politiek geen rol asiel

“Door politieke zeggenschap over individuele asielzaken weten gewiekste actieclubs de weg naar het Binnenhof de laatste tijd goed te vinden.”

Het betreft over het algemeen de “actieclubs” die op de links-groene straalstroom die door het establishment wordt ondersteund en in stand gehouden, nog mooi kunnen meedijnen. Op den duur leiden echter de daardoor ontstane maatschappelijke excessen en onevenwichtigheden tot steeds meer weerstand binnen de bevolking en nemen acceptatie en draagvlak automatisch af… -DGZ-