VVD: voer ’werkleerplicht’ in voor werkloze

Nu bedrijven staan te springen om werknemers, kunnen mensen niet langer in de bijstand blijven hangen. De VVD wil daarom dat iedereen die langs de kant staat, verplicht wordt om werk te accepteren of onderwijs te volgen. Anders kan de uitkering vervallen.

Source: VVD: voer ’werkleerplicht’ in voor werkloze

„We hebben echt iedereen nodig”, scandeerde de populist. „Er is geen excuus meer om geen werk te accepteren.” 

U mag ervan uitgaan dat bij invoering bepaalde groepen altijd de pineut zijn en andere groepen weer vrijuit gaan. De laatste jaren tonen aan dat wanneer overheden en instanties spreken over “iedereen” men iets anders bedoelt. De mediale tamtam spreekt van “iedereen”, terwijl later in de praktijk blijkt dat een hele rits uitzonderingen ervoor zorgt dat er, zodra verplichtingen aan de orde zijn, van de gepropageerde en vermeende gelijkheid, geen sprake meer is. In bepaalde regio´s is er bovendien nauwelijks “banengroei”, meetpunt is blijkbaar alleen de Randstad. In tactisch opzicht misbruikt men een crisis, spanningen of onevenwichtigheden altijd om er (landelijk) verplichtende maatregelen door te drukken… -DGZ-