Waag het niet om een vraag te stellen…

We hebben geleerd dat alles wat de natuurlijke, logische orde vervangen heeft, nooit in twijfel mag worden getrokken en als vaststaand feit moet worden beschouwd. Zelfs het stellen van een vraag daarover roept al de nodige aversie op… -DGZ-