Waar komen toch die staats-klimaatleugens en dat staats-klimaatbedrog vandaan?…

Ze worden met mediaal propaganda-geweld de samenleving ingetoeterd, zoals men dat ook met Corona flikte.

De woorden “kunst” en “kunstmatig” inclusief alle afgeleiden daarvan zijn van toepassing op vrijwel de hele wereld om ons heen, die geen greintje normale en logische componenten meer bevat. Natuurlijk is dat allemaal opzet om ons een theatrale kunstorde voor te zetten. De wereld moet op zijn kop gezet worden. Het is dus zaak om je niet te laten verleiden om in hun circus vrijwillig mee te spelen en de aandacht alleen te richten op die wél belangrijke zaken… 

Alle logische stucturen moeten ondermijnd worden teneinde het volksvijandige regime ruim baan en speelruimte te geven. Het volk mag niet zien dat HUN systemen via afbraabeleid op de achtergrond stukje bij beetje vermorzeld worden. Muren en grenzen zijn bereikt. Via wat flikwerk wordt de indruk gewekt dat alles nog perfect zou functioneren. Autonome economische groei is op basis van de enorme schuldenbergen (die overheden nooit terugbetalen) niet meer mogelijk, maar dat mag u niet weten.

De opgevoerde toneelstukken hebben betrekking op meerdere terreinen, zoals de vermeende door de mens veroorzaakte klimaatverandering, stikstof, woningnood, “gevaarlijke” virussen, het energieprobleem, vluchtelaars en zoekenden naar asiel. Op al die zelfgemaakte kunstmatige problemen plakt men dan het etiket “crises” en er is weer volop werk aan de winkel voor het regime… -DGZ-