WAAROM pikken we dat?…

Waarom pikken we dat? Wij hebben niets te pikken of iets niet te pikken. Wij hebben niets te vertellen en niets te beslissen. Zelfs regeringen mogen niet zomaar beslissingen nemen: 

“Zij die beslissen zijn niet gekozen; zij die gekozen werden, hebben niets te beslissen“- Horst Seehofer.

De massa is al jaren horende doof en ziende blind, en heeft nog steeds niet in de gaten dat men het volk alle macht ontnomen heeft. Het is slechts een show waarin we mee móeten spelen, terwijl de regels in alle opzichten door anderen bepaald worden. Dat is een kenmerk van een speciaal voor ons geïnstalleerde kunstorde waar geen enkele ruimte meer is voor logische structuren. Schijn, nep, fake, theater, show, kunst en kunstmatig. Zomaar een paar begrippen die de huidige wereld kenmerken en ons zodoende voorzien van een deels digitale surrogaat-samenleving.

Zolang die autoritaire situatie voortduurt is er geen enkele aanleiding om ook nog maar één vinger meer krom te maken dan absoluut noodzakelijk. Minimalisme als verweer en zelfbescherming…

Het regime en nationale regeringen hebben de macht gestolen van het volk. Zij zijn daarom allemaal niet legitiem aan de macht en hadden daarom al veel eerder verdreven moeten worden.

Juist omdát we niets te vertellen hebben, geen macht meer hebben en ontwapend achtergelaten worden, kunnen regime en aanhangers als profiteurs over de ruggen van burgers doen en laten wat ze willen, én dat doen ze dan ook. We zien het vrijwel dagelijks om ons heen… -DGZ-