Waarom werd voorspelling Nostradamus in Belgie verwijderd?

Een bekende Belgische publicatie zet een uitgebreid artikel online met daarin een aantal treffende voorspellingen van Nostradamus die betrekking hebben op onze tijd. Korte tijd later wordt het artikel verwijderd en lezers vragen zich af waarom dit gebeurt?

Source: Waarom werd voorspelling Nostradamus in Belgie verwijderd?

“Volgens Nostradamus staat de Derde wereldoorlog op het punt om uit te breken. Hij beschrijft in een van zijn verzen dat vooral Europa daarbij het strijdtoneel zal worden van een oorlog tegen de islam.

Via “het zwaard van de islam” worden de huidige structuren en systemen vernietigd. De daarvoor bestemde legers worden voor dit doel binnengehaald en zelfs op kosten en ten nadele van de bevolking in de watten gelegd. Ondanks alle berichten over importstop, afsluiten van vluchtroutes en andere leuterverhalen over het afremmen van immigratie gaat men onverminderd door met die (grotendeels verborgen) massale import. We vermeldden daarom al vaker dat een dergelijke handelwijze niet bepaald uitnodigt om in Europa je nek uit te steken en deel te nemen aan een dergelijke samenleving, en zeker niet om er ook nog aan mee te betalen… – Wat eraan komt (vervolg)… -DGZ-