Was sich hinter Merkels „europäischer Lösung“ verbirgt: Die ENDLÖSUNG zur Vernichtung Europas durch sog. “Ankerpersonen”

Foto oben: Weder Kriegsflüchtlinge noch Asylanten: Sondern afrikanisches Menschenmaterial der EU zur Vollendung ihres Plans der Völkervermischung in Europa – was der ebenfalls beabsichtigten Vernichtung der weißen europäischen Bevölkerungen gleichkommt. […]

Source: Was sich hinter Merkels „europäischer Lösung“ verbirgt: Die ENDLÖSUNG zur Vernichtung Europas durch sog. “Ankerpersonen” | Michael Mannheimer Blog

“Also: Lediglich der EU-Rat muss noch zustimmen, dann wird Folgendes umgesetzt: Kernpunkt der Änderungen an der „Dublin III-Verordnung“: Nicht mehr das Ersteintrittsland ist für das Asylverfahren zuständig, sondern das EU-Land, das sich der Asylsuchende wünscht.”

Merkel houdt vast aan een Europese oplossing. Dat blijkt niet zomaar een greep te zijn, maar een doelbewuste tactiek om later door de EU de Dublin III-bepalingen te laten bekrachtigen. Niet meer het land dat voor het eerst “bezocht” werd is verplicht om de asielprocedure te starten, maar het land dat door de “asielzoeker” wordt uitgezocht, waarbij het voldoende is om te beweren dat “in Berlijn de broer van mijn buurman uit mijn dorp leeft”, de zogenaamde ankerpersoon in ankerland Duitsland. De pijltjes in het kaartje wijzen dan wel mooi allemaal naar Duitsland, maar ondertussen is gebleken dat landsgrenzen voor bepaalde groepen van mensen geen belemmering meer vormen en EU-wetgeving nou eenmaal betrekking heeft op de gehele EU…

“Man braucht nicht viel Phantasie um sich vorzustellen, wie viele Menschen dann plötzlich irgendwelche Verwandte, Bekannte oder dergleichen in Deutschland (of elders in Europa) angeblich haben.”

In dat geval begint de aangezwengelde grote volksverhuizing, volksvermenging en vervanging dan pas echt… -DGZ-