Wat u altijd al had willen weten…

…maar waarvoor velen niet de tijd nemen om die kennis te vergaren…

Een samenvatting van de wetenswaardigheden waar we hier vrijwel dagelijks aandacht aan besteden.

Het is dan ook niet voor niets dat er onder meer in Nederland al jarenlang op de achtergrond en in de achterkamertjes voorbereidende maatregelen worden getroffen. Via klokkenluiders als Hester Bais komen feiten aan het licht die het daglicht beslist niet kunnen verdragen en die dus steeds verborgen moeten blijven voor het publiek… -DGZ-