We doen wat we willen…

Voor ons het zoveelste voorbeeld van het aanpassen van wetten of wettelijke bepalingen als men er een willekeurige draai aan wenst te geven, als dat op een bepaald moment beter uitkomt. Wetten gelden zolang ze het regime dienen. Zodra het niet meer uitkomt, worden ze gewoon veranderd en dat is een kenmerk van onbetrouwbare en ongeloofwaardige overheden… -DGZ-