’We hebben onszelf gegijzeld’

De knuppel in het hoenderhok. Zo zwengelt boerenvoorman Marc Calon de opgelaaide discussie aan rond het stikstofbeleid. De voorzitter van de Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland stelt de vaak verzwegen, ongemakkelijke vraag: „Zijn er niet te veel versnipperde natuurgebieden in Nederland? Is daar wel plaats voor in onze dichtbevolkte metropool?”

Source: ’We hebben onszelf gegijzeld’

De systemen zijn uitgelegd op (economische) groei zonder weg terug. Deze groei houdt ook in: meer volk, meer huizen, meer consumptie, meer auto’s, meer wegen, meer overheid en overheidsbemoeienis. Deze “overbevolking” op meerdere terreinen leidt onherroepelijk tot minder vrijheid, sterk afnemende leefbaarheid en minder natuur. Deze “nooit-minder-trend” stopt op een geven moment vanzelf, maar dan wel abrupt. Een zwartgeblakerd socialistisch en democratisch slachtveld wordt dan achtergelaten… -DGZ-