Weil sie kein Deutsch sprechen: 17.800 Schüler in Wien verstehen nichts im Unterricht

Source: Weil sie kein Deutsch sprechen: 17.800 Schüler in Wien verstehen nichts im Unterricht | Exxpress

Van de leerlingen in Wenen verstaat 6% niet de onderwijstaal… Men wist dat natuurlijk, men speelt achteraf dan de verbaasde onschuldige en verlangt weer meer geld om het zelf veroorzaakte “probleem” op te lossen. 

De aanstichters van die ontwikkelingen beschouwen het slechts allemaal als “Kollateralschäden” en gaan over tot de orde van de dag. Dat doen wij dan ook maar en bereiden ons voor op nog meer bewust veroorzaakt onheil… -DGZ-