Weißes Haus mit LGBTIQ-Fahne: Die USA sind jetzt offiziell Regenbogen-Land

Source: Weißes Haus mit LGBTIQ-Fahne: Die USA sind jetzt offiziell Regenbogen-Land

Geen enkele reden dus om regeringen, overheden en instanties waar ook ter wereld nog serieus te nemen, laat staan ze te volgen.

Aan de andere kant zijn dergelijke vormen van wangedrag en wanbeleid, volksverraad, volksvervuiling, en toenemende vermogens-ongelijkheid, chaos en onzekerheid, geldontwaarding en georganiseerde en geprovoceerde oorlogen steeds symptomen van de eindfase van HUN systeem. Het is altijd de werkwijze van het regime. 

Alles en iedereen kan met ongedekt geld worden gekocht en omgekocht om maar vooral de geldstromen van beneden naar boven in stand te houden en zodoende de volksvijandige structuren uit te zetten die hun belangen het best dienen… -DGZ-