Werkende moeder: ‘Hou 120 euro over om te besteden’

Source: Werkende moeder: ‘Hou 120 euro over om te besteden’ | Video | Telegraaf.nl

Werkenden met financiële problemen. Ook hier weer een voorbeeld waaruit blijkt dat de wereld op zijn kop is gezet en werken niet of nauwelijks loont. Middeninkomens van ca. 35000 euro per jaar hebben vaak minder te besteden dan mensen met lagere inkomens. En dat is al jaren zo…

Opvallend is weer dat ondanks de deeltijdbaan van 28 uur een hoger inkomen ten koste gaat van een te ontvangen kindertoeslag, waardoor deze werkende er zelfs op achteruit zou gaan. 

Áls er dan al toeslagen voor alles en nog wat in het leven geroepen worden, zou op zijn minst een verschil gemaakt moeten worden tussen de hoogte van toeslagen voor langdurig werkenden en niet-werkenden. Ze doen het niet, ze mogen het niet, ze durven het niet. Iedereen is in de ogen van de makers van de nieuwe normaliteit immers gelijk, en dat heeft dramatische geldelijke gevolgen voor mensen die nog steeds van mening zijn dat natuurlijke en logische stucturen zouden gelden. Die zijn echter al lang overboord gegooid en overgebleven is een niet meer serieus te nemen kunstmaatschappij, in stand gehouden door evenmin serieus te nemen “democraten”, waarin minder of zelfs niet werken steeds grotere financiële voordelen oplevert… -DGZ-