Werkenden houden iets minder over

Werkenden krijgen dit jaar naar verwachting iets minder koopkracht dan het kabinet eerder berekende. Het voorbeeldhuishouden van een alleenverdiener met kinderen, waarmee wordt gerekend, gaat er zelfs op achteruit ten opzichte van vorig jaar. Ouderen houden juist iets meer over.

Source: Werkenden houden iets minder over

“De SGP vindt het ’onverteerbaar’ dat alleenverdieners in dit rekenmodel er op achteruit gaan.”

Dat is al jaren zo en heeft niet alleen betrekking op dit rekenmodel. Dit is beleid sinds de beruchte zeventiger jaren van de vorige eeuw, toen alle remmen los gingen. Zwakste schouders, zwaarste lasten. Het ware gezicht van de socialistische democraten. Uitsluitend consumptie en economische groei tellen. Onder valse mensenrechten-voorwendels, zoals de rechten van het kind, de rechten van de vrouw en soortgelijke onzin, heeft men via bewuste misleiding en bedrog, én met medewerking van de propaganda-kanalen grote delen van de bevolking weten te overtuigen van hun vermeende gelijk. De kenmerken van hun handelen zijn systematisch, bewust, langdurig, niets en niemand ontziend én globaal. De handtekening van de globalisten en de voorvechters van hun monetaire systeem. Dat bevolkingsgroepen het onderspit delven, interesseert niet en ze mogen ook niet op mediale aandacht rekenen. Via bedrog en misleiding verkregen macht kan nooit legitiem zijn en getuigt van ongehoorde criminele energie bij de huidige en de vorige regeringen… -DGZ-